Droga do produkcji wyrobów hutniczych

Podstawą do produkcji wszelkiego rodzaju wyrobów hutniczych jest stal, którą uzyskuje się z surówki uzyskiwanej z wielkiego pieca. Spust transportowany jest do stalowni, gdzie na początku przeprowadzane jest odsiarczanie. To niezwykle istotny proces, ponieważ duża zawartość siarki w stali znacznie obniża jej jakość i powoduje nadmierną kruchość. Wytrącona siarka zbiera się na powierzchni surówki, skąd łatwo ją usunąć przez zbieranie.

Nie jest to stal pełnowartościowa, ponieważ musi jeszcze przejść przez konwertor. Tam, w temperaturze 1700 stopni, do stali dodaje się złom i podaje się tlen. Podczas podgrzewania utleniany jest węgiel i dopiero wtedy można mówić o prawdziwej, gotowej do dalszej obróbki stali.

Zanim zacznie się produkować wyroby hutnicze, stal musi jeszcze przejść przez COS, czyli linię ciągłego odlewania stali stanowiącą jedno z ogniw zautomatyzowanej technologii hutniczej. Nie poddaje się jej już jednak żadnym procesom chemicznym, chodzi jedynie o przejście z postaci płynnej w stałą. Płynny metal o temperaturze ponad 1550 stopni wlewany jest do formy i chłodzony w krystalizatorze do 1000 stopni. Formę opuszcza w postaci długiego bloku, który dzielony jest na części i przekazywany do walcowni, gdzie wreszcie zaczyna się proces wytwarzania wyrobów hutniczych.