Prawie gotowe, czyli stal w półproduktach

Wyroby hutnicze to bardzo szeroka grupa produktów uzyskiwanych w wyniku obróbki stali, innych rodzajów metali lub ich stopów. Półproduktów do ich wytwarzania dostarcza COS (linia ciągłego odlewania stali), skąd uzyskuje się odpowiednie „porcje” o wielkości i ciężarze zależnym od przeznaczenia i sposobu dalszego użycia. Półprodukty mogą być użyte do wykonywania odlewów lub poddane dalszej obróbce plastycznej w celu uzyskania wyrobów gotowych, które może odebrać klient.

Najmniejszym z nich jest śrut i w tej postaci dostarcza się stopy odlewnicze. Jednocześnie jest to wyrób gotowy wykorzystywany np. do balastu lub produkcji amunicji.

Do większych form należą laski, gąski, kęsy i kęsiska. Gąska, czyli po prostu sztaba, występuje w różnych rozmiarach, ale zwyczajowo kształt ten nadaje się metalom szlachetnym. Kęsy to kwadratowe kawałki metalu o wymiarach 15×15 cm, które poddaje się dalszej obróbce w walcowni. W ten sposób uzyskuje się pręty, rury, blachy i kształtowniki. Kęsy uzyskuje się z kęsisk obrabianych wstępnie także w walcowni lub kuźni. W zależności od przeznaczenia produkuje się kęsiska o różnych profilach- kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym. Przeznaczone są do wyrobów długich lub płaskich